Parafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
Zakończenie wierszem o parafii - Parafia w ciągłej odnowieZakończenie wierszem o parafii
Dostępna bibliografia tematu - Parafia w ciągłej odnowie

Dostępna bibliografia tematu

Apostołowie nowego tysiąclecia. O roli i zadaniach ruchów w Kościele i społeczeństwie, praca zbiorowa, Warszawa 2000.
Cappellaro J-B., Ewangelizować: zadanie dla wszystkich czy doświadczenie niektórych, Kielce 2000.
Cappellaro J-B. i in., Od masy do ludu Bożego (Przewodnik odnowy parafii), Warszawa 1994.
Cappellaro J-B. i in., Od masy do ludu Bożego. Część II: II Etap – Ewangelizacja, Rozłazino 1997.
Fallico A., Projekt parafii jako wspólnoty wspólnot: w świetle „Christifideles laici” Jana Pawła II, Kielce 1995.
Gil W., ks., Duszpasterstwo nietypowe, „Homo Dei”.
Jak rozpocząć realizację projektu NOP. Materiały duszpasterskie.
Kozioł S., ks., Ruch dla Lepszego Świata w służbie nowej ewangelizacji. (Koncepcja duszpasterska odnowy Kościoła w Ruchu dla Lepszego Świata jako praktyczna realizacja idei Nowej Ewangelizacji. Praca doktorska), Kraków 2007.
Ku Nowemu Obrazowi Parafii (etap I). Materiały duszpasterskie.
Macchioni G., Ewangelizacja w parafii. Metoda „Komórek”, Kraków 1997.
Miłość do końca. Spotkania małżeństw trzeciego wieku, Warszawa, Misjonarze Św. Rodziny.
Miłość, dar i wybór. Spotkania narzeczonych, Warszawa, Misjonarze Św. Rodziny.
Nowak M., ks., Alternatywy duszpasterskie, „Tygodnik Powszechny”.
Nowak M., ks., Misje parafialne 2000, Warszawa 1996.
Nowak M., ks., O nową wizję parafii, Warszawa 1994.
Nowak M., ks., Wspólnoty życia, Warszawa 2015.
Nowak M., Parafia w ciągłej odnowie, Warszawa 2016 (wyd. I).
Nowak M., Posoborowa odnowa parafii, „Homo Dei”.
Odnowa parafii wyzwaniem czasu, czyli Nowy Obraz Parafii ze szczególnym uwzględnieniem sposobu tworzenia podstawowych wspólnot kościelnych, opr. ks. D. Biegacz.
Parafialny Ruch Rodzin, Wprowadzenie w ukształtowanie Zespołów Parafialnych PRR, Toruń 2000.
Pignatello L. M., Duszpasterstwo parafii roku 2000, Kielce 1999.
Rodzina między dniem wczorajszym a jutrzejszym. Spotkanie małżeństw (skrypt).
White M. i Corcoban I., Odbudowana, czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie, Gubin 2013.
Woronowski R., ks., Formacja religijnego życia parafii, Łomża 1980.
Yonggi Cho R., Grupy domowe, Warszawa 1992.
Żądło A., ks., Jaka parafia na nowe czasy?, Kielce 1994.
Żądło A., ks., Kościół lokalny. Teologia i duszpasterstwo, Kraków 2001.
Żądło A., ks., Parafia w trzecim tysiącleciu, Kielce 1999.

Inne programy odnowy parafii (nie znalazły się w wersji drukowanej):

Boża Renowacja (Divine Renovation)
Kościół Świadomy Celu
New Pastoral
Program “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
SPA – Studium Parafialnej Aktywności [Diecezja Tarnowska]
System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Wartościowe materiały w języku angielskim (nie znalazły się w wersji drukowanej):

 

 

 

 

Parafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
Zakończenie wierszem o parafii - Parafia w ciągłej odnowieZakończenie wierszem o parafii

Rozdział "Dostępna bibliografia tematu" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej