Dostępna bibliografia tematu - Parafia w ciągłej odnowieDostępna bibliografia tematu
Z myślą o parafiach w odnowie, bez których nie byłoby tej książki - Parafia w ciągłej odnowieZ myślą o parafiach w odnowie, bez których nie byłoby tej książki
Zakończenie wierszem o parafii - Parafia w ciągłej odnowie

Zakończenie wierszem o parafii

Parafio! Moja mała ojczyzno duchowa.
Rodzino rodzin chrześcijańskich.
Wsp
ólnoto Kościelna mego Chrztu,
pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej, prymicji,
gdzie przeżywałem śluby i pogrzeby rodzinne,
gdzie i mnie kiedyś pożegnają na zawsze.

Dla jednych martwa, formalna,
instytucja duchowych usł
ug,
a dla innych – cząstka żywego Koś
cioła,
gdzie spotykamy samego Chrystusa
i jednoczymy się w Nim jako bracia i siostry
po to, by być narzędziem zbawienia.

Ileż razy ciągnąłem twe sieci na próżno!

Jak często przysparzałaś mi bólu i zawodu.

Jak nie mogłem ciebie poruszyć ku dobremu.
Jakże często okazywałaś swą małość i brzydotę
i szłaś na manowce i łatwizny życia,
a nie stawałaś się piękna, ale spustoszona złem.

A jednak ciągle na nowo wierzymy,
że tu spotykamy łaskę i miłosierdzie Boga,
że tu mamy szansę braterstwa i zbawienia.
I dlatego z mozoł
em, ciągle na nowo
odbudowujemy cię dla Chrystusa,
by m
ógł się nami posługiwać.

To tu słyszymy i doświadczamy, że Pan jest z nami.

To tu nie jesteśmy nigdy obcymi i sierotami,
ale zgromadzonymi w jedno dziećmi Boga.
To tu formujemy się jako uczniowie Jezusa
i praktykujemy miłość na co dzień,
dzieląc się wiarą, nadzieją i misją.

Chcę ci dziś dziękować, Panie, za parafię,
tę moją rodzinną i wszystkie inne.
Jest w nich cząstka mego trudu i troski.
Niech będą wsp
ólnotami życia i wzrostu,
współdziałania, modlitwy, świadectwa.

I liturgii, która przedłuża się w niebo.

Amen

8 X 2014 rok

Dostępna bibliografia tematu - Parafia w ciągłej odnowieDostępna bibliografia tematu
Z myślą o parafiach w odnowie, bez których nie byłoby tej książki - Parafia w ciągłej odnowieZ myślą o parafiach w odnowie, bez których nie byłoby tej książki

Rozdział "Zakończenie wierszem o parafii" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej