Zasady odnowy parafii - Soborowy ideał parafii jako wspólnoty wspólnot- Parafia w ciągłej odnowie4. Zasady odnowy parafii
Co jest ważne w parafii - Soborowy ideał parafii jako wspólnoty wspólnot- Parafia w ciągłej odnowie6. Co jest ważne w parafii?
Doświadczenia wspólnej drogi - Soborowy ideał parafii jako wspólnoty wspólnot- Parafia w ciągłej odnowie-

5. Doświadczenia wspólnej drogi

Wiele parafii w Polsce idzie drogą soborowej odnowy. W trzeciej części tej książki można znaleźć kontakt do nich. Patronuje temu Grupa Promotorów. Zbieramy się kilka razy w roku na wspólne narady, modlitwy i dzielenie się swymi doświadczeniami. Jest to kilkadziesiąt osób: kapłani, siostry zakonne i świeccy. Ta grupa prowadzi też sesje formacyjne dla chętnych i dla parafii na tematy tajemnicy Kościoła, modlitwy, Mszy Świętej, rad ewangelicznych, ewangelizacji, dialogu i nowego obrazu parafii.

Z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsza jest świadomość Kościoła i naszego w nim udziału, oraz przestawienie z nieszczęsnego indywidualizmu i chęci zarządzania wszystkim na duchowość wspólnego szukania, podejmowania decyzji i dialogu. To podstawa współpracy duchownych i świeckich.

Aby zmienić mentalność, potrzebne są nie tylko odpowiednie sesje i pouczenia, ale szczególnie wydarzenia, które prowadzą do zmiany świadomości, czym jest Kościół. Te wydarzenia są planowane przez parafie i umiejętnie przez nie realizowane tak, by zmieniała się ich świadomość. Te wydarzenia to na przykład spotkania kolędowe kapłana z grupami wiernych, święta parafialne, sąsiedzki różaniec lub majówki, pielgrzymki do miejsc świętych i podobne. Wydarzenie to jest starannie przygotowane. Włącza się w to wiele ludzi. Objawia ono siłę i przyciągającą moc wspólnoty, jest zaproszeniem dla wszystkich do zaangażowania. W takim wydarzeniu są elementy sakralne, modlitewne, ale też głęboko ludzkie i radosne. To bardzo zbliża ludzi i ośmiela ich do wspólnych działań. A one są naprawdę skuteczne.

Każdego roku programowanych jest kilka wydarzeń, które w różny sposób realizują kluczową wartość programu duszpasterskiego parafii, aby to, co się dzieje w duszpasterstwie, nie było wielką improwizacją ani działaniem z zaskoczenia, ale wyrazem celowego działania. Powoli, krok za krokiem, od wydarzenia do wydarzenia, wspólnota parafialna zbliżać się może do jasno wytyczonego celu, a nie dreptać w miejscu. Lud Boży jest ludem wędrującym ciągle naprzód za Bogiem, który nas prowadzi. Każde programowanie jest przygotowane na piśmie z wyznaczeniem konkretnych zadań i odpowiedzialności, z których działający będą potem rozliczani przez wspólnotę.

Aby wszyscy byli poinformowani o tym, co się dzieje w parafii i jakie czekają nas wydarzenia, potrzebna jest gazetka parafialna redagowana przez Zespół Redakcyjny. Każda wydana gazetka jest jednocześnie zaproszeniem na zbliżające się wydarzenie ewangelizacyjne zgodne z ustaleniami programu duszpasterskiego. Wierni znajdą zarówno informacje o tym wydarzeniu, jak i świadectwa parafian o wydarzeniach już przeżytych w parafii. Taka gazetka roznoszona jest bezpłatnie do wszystkich rodzin w parafii przez zorganizowaną sieć posłańców. Ich rola w odnowie parafii jest prosta, ale niezastąpiona.

W skali krajowej już od wielu lat organizowane jest coroczne spotkanie Grupy Promotorów i wszystkich parafii w odnowie na terenie jednej z nich. Nazywamy to Pielgrzymką Parafii Ruchu dla Lepszego Świata. Trwa ona nieraz trzy dni. Gromadzi kilkaset osób z różnych stron. Z reguły przewodniczy jej biskup z danej diecezji. Jest to okazja do nawiązania braterskich relacji między parafiami, do podzielenia się osiągnięciami i trudnościami, do wspólnego przeżywania Eucharystii, pracy w grupach tematycznych, a nieraz i do wspólnej rozrywki. To nas umacnia w drodze i w pracy dla budowy wspólnot parafialnych. Wspomnienia po tych „pielgrzymkach” długo żyją w naszych sercach, pamięci i myślach. Otwierają nas na problemy i wartości innych[1].

[1] Relacje z kolejnych Pielgrzymek parafii można znaleźć w dedykowanej zakładce strony internetowej Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata: www.mmmorg.parafia.info.pl.

Zasady odnowy parafii - Soborowy ideał parafii jako wspólnoty wspólnot- Parafia w ciągłej odnowie4. Zasady odnowy parafii
Co jest ważne w parafii - Soborowy ideał parafii jako wspólnoty wspólnot- Parafia w ciągłej odnowie6. Co jest ważne w parafii?

Rozdział "5. Doświadczenia wspólnej drogi" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej