Ksiądz w parafii - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie12. Ksiądz w parafii
Schemat planu duszpasterskiej odnowy wspólnoty parafialnej - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie14. Schemat planu duszpasterskiej odnowy wspólnoty parafialnej
Od czego zacząć proces odnowy - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

13. Od czego zacząć proces odnowy?

  1. Kontakt z Grupą Promotorów, spotkania wstępne i zorganizowanie sesji informacyjnej w parafii.
  2. Uwrażliwianie na ewangeliczny ideał wspólnoty parafialnej (nieformalne i zaplanowane spotkania oraz rozmowy).
  3. Sesja informacyjna o projekcie odnowy parafii (z udziałem proboszcza i kilku parafian).
  4. Pogłębienie doświadczenia Kościoła przez rekolekcje i misje w parafii uwrażliwiające na tematykę wspólnotowej odnowy.
  5. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu odnowy w parafii.
  6. Prośba i uzyskanie zgody biskupa na realizację projektu odnowy w parafii.
  7. Systematyczne tworzenie warunków duszpasterskich do realizacji całościowego procesu wspólnotowej odnowy parafii według poniższego schematu.

Analiza realnej sytuacji parafii, czyli studium na temat aktualnej sytuacji duszpasterskiej parafii, jej historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań oraz możliwości. To doświadczenie przeprowadzane jest w następujących krokach:

a) wstępne określenie hipotezy duszpasterskiego problemu podstawowego parafii,

b) analiza sytuacji ludzkiej i religijnej, czyli poznania ogólnego obrazu życia parafii w celu określenia objawów problemu podstawowego na różnych poziomach duszpasterstwa w parafii,

c) analiza przeszłości parafii, a więc opracowanie wizji retrospektywnej w celu poszukiwania źródeł podstawowego problemu duszpasterskiego w danej parafii,

d) prognoza, czyli próba przewidywania kierunków rozwoju sytuacji w parafii na przyszłość w zależności od opcji podjęcia odnowy czy rezygnacji,

e) diagnoza realnej sytuacji duszpasterstwa parafialnego z perspektywy wspólnotowego ideału parafii, aby:

  • zdefiniować problem podstawowy i określić stopień jego wpływu na sytuację różnych poziomów życia parafialnego,
  • sformułować opis sytuacji parafialnej w dynamice dostrzeżonych przeszkód i możliwości budowania wspólnoty parafialnej.
Warunki konieczne do rozpoczęcia PPOiE

Warunki konieczne do rozpoczęcia PPOiE

 

 

Ksiądz w parafii - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie12. Ksiądz w parafii
Schemat planu duszpasterskiej odnowy wspólnoty parafialnej - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie14. Schemat planu duszpasterskiej odnowy wspólnoty parafialnej

Rozdział "13. Od czego zacząć proces odnowy?" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej