Tematy do omówienia - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie1. Tematy do omówienia
Poziomy stałej formacji - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie3. Poziomy stałej formacji
W jakim duchu staramy się pracować - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

2. W jakim duchu staramy się pracować?

  • Działamy w duchu Soboru Watykańskiego II, który dał zielone światło dla laikatu i mobilizuje duchownych. Zwłaszcza woparciu o soborową wizję Kościoła [a szczególnie wg KK, KDK].
  • Angażujemy się w duchu wiary i modlitwy, wiedząc, że to jest sprawa Boża.
  • Pracujemy w duchu wspólnotowym (duchowość komunii). Razem z innymi. Szukając współpracowników (świeccy, zakony, katecheci, ruchy, wspólnoty religijne i świeckie).
  • Ogarniamy troską wszystkich, zaczynając od najuboższych i tych, którzy są Odpowiedzialność za to rozszerzamy na wszystkich ochrzczonych, którzy są systematycznie zapraszani do braterskiej wspólnoty.
  • Wykorzystujemy i rozwijamy wszystkie dary Ducha Świętego (charyzmaty), które tworzą dynamizm i bogactwo wspólnot kościelnych.
  • Współpracujemy w duchu wzajemnego poszanowania swojej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. Wychodzimy więc od tego, co nas łączy, a nie od tego, co dzieli.
  • Podejmujemy działania w duchu dialogu, o którym papież Paweł VI mówił, że „jest nowym imieniem miłości” (Ecclesiam suam, 64).
  • Pracujemy, mając przed oczami jasne cele i świadomość zaplanowanych etapów do przebycia. Pamiętamy jednak, że projekt odnowy jest tylko instrumentem, który należy twórczo dostosowywać do realnej sytuacji i warunków danej parafii.
  • Wykorzystujemy najlepsze współczesne środki i metody budowania wspólnoty wiary.
  • Jesteśmy w jedności i pod przewodnictwem pasterzy Kościoła. O podjęciu projektu zawsze powiadomiony jest biskup i to w jego imieniu działa proboszcz oraz zespół koordynujący odnowę. A w ważnych momentach realizacji tego projektu biskup towarzyszy wspólnocie parafialnej i osobiście uczestniczy w celebracjach.
Tematy do omówienia - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie1. Tematy do omówienia
Poziomy stałej formacji - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie3. Poziomy stałej formacji

Rozdział "2. W jakim duchu staramy się pracować?" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej