Zasady dialogu w grupie - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie4. Zasady dialogu w grupie
Pięć przykazań odnowy parafii - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie6. Pięć przykazań odnowy parafii
Kryteria pracy nad odnową parafii - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

5. Kryteria pracy nad odnową parafii

  1. Wytrwale zapraszajmy i zachęcajmy do odnowy i wspólnotowego nawrócenia wszystkich ludzi.
  2. Potrzebujemy uwierzyć w obecność i działanie Boga w ludziach i w ludzkiej historii, aby rozpoznawać znaki czasu, czyli ślady Jego obecności w naszej ludzkiej historii.
  3. Zadbajmy o uszanowanie pierwszeństwa ubogich.
  4. Pamiętajmy, żeby szanować i pielęgnować dziedzictwo parafii oraz dorobek pokoleń – niczego bezmyślnie nie wolno nam niszczyć ani lekceważyć.
  5. Dbajmy o to, żeby rozdzielać odpowiedzialności jak największej liczbie osób – dzielmy się więc zadaniami według zasady pomocniczości.
  6. Pilnujmy uważnie jedności, troszcząc się o to wytrwale i z cierpliwością.
  7. Zawsze starajmy się wypełniać program duszpasterski z nadzieją, że służymy Bożej sprawie i pracujemy dla Królestwa Bożego.

(Według Ojca R. Lombardiego SJ, założyciela Ruchu dla Lepszego Świata)

Zasady dialogu w grupie - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie4. Zasady dialogu w grupie
Pięć przykazań odnowy parafii - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie6. Pięć przykazań odnowy parafii

Rozdział "5. Kryteria pracy nad odnową parafii" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej