Konieczność zakorzenienia wspólnot w parafii - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie4. Konieczność zakorzenienia wspólnot w parafii
Rola świeckich w parafii - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie6. Rola świeckich w parafii
Potrzeba i sposób odnowy parafii - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie (1)

5. Potrzeba i sposób odnowy parafii

„Aby wszystkie parafie mogły stanowić prawdziwie chrześcijańskie wspólnoty, władze lokalne powinny zadbać:

  1. a) o przystosowanie struktur parafialnych z dużą elastycznością, mając na względzie przede wszystkim udział świeckich w odpowiedzialności duszpasterskiej,
  2. b) o tworzenie niewielkich podstawowych wspólnot kościelnych, zwanych także wspólnotami żywymi, w których wierni mogą przekazywać sobie nawzajem Słowo Boże oraz służyć innym i praktykować miłość.

Wspólnoty te są prawdziwym wyrazem kościelnej komunii i ośrodkami ewangelizacji działającymi w łączności ze swoimi pasterzami”.

Święty Jan Paweł II, Christifideles laici, 27

 

Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny.

Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10

Konieczność zakorzenienia wspólnot w parafii - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie4. Konieczność zakorzenienia wspólnot w parafii
Rola świeckich w parafii - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie6. Rola świeckich w parafii

Rozdział "5. Potrzeba i sposób odnowy parafii" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej