Wydarzenia zmieniające świadomość - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie8. Wydarzenia zmieniające świadomość
Programowanie duszpasterskie - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie10. Programowanie duszpasterskie
List do wszystkich parafian i sieć posłańców - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

9. List do wszystkich parafian i sieć posłańców

Do budowy wspólnoty parafialnej potrzebna jest dobra sieć informacji. Trzeba bowiem, by ludzie nie tylko wiedzieli, co się w parafii dzieje, ale też byli przez nią formowani. Te dwie funkcje: informacyjną i formacyjną spełnia list, który parafia wydaje, adresując go do wszystkich parafian. To z niego będzie się można dowiedzieć o przewidzianych na najbliższy czas wydarzeniach. On też jest taką małą kroplą drążącą skałę ludzkiej świadomości. Chodzi tu tylko o jedną kartę formatu A4 złożoną na pół. W ten sposób powstaje najprostsze pisemko, które ma cztery strony. Jego zawartość można przeczytać w trzy minuty. Takie właśnie krótkie i proste teksty mają szansę dotrzeć do ludzi, zatrzymać ich uwagę i zainteresować. Psychologowie potwierdzają ich nośność, jeśli chodzi o zmianę myślenia. Dlatego jest to tak ważny instrument w odnowie parafii.

Na początku trzeba wyłonić kilkuosobową redakcję tego listu do wszystkich parafian. Jest okazja skupić w niej tych, którzy znają się na sprawach związanych z pisaniem i wydawaniem tekstów. Możliwości wydawnicze są dziś ogromne. Nie ma z tym problemów. Wspólnie trzeba też obmyślić, jaki tytuł będzie nosił ten list w naszej parafii. Redakcja musi zostać poinformowana, o co chodzi. Robimy pisemko, które ma konkretne zadanie i funkcję zaproszenia do wzięcia udziału w takim wydarzeniu parafialnym, o którym pisaliśmy w poprzednim rozdziale. Każda jego strona jest inaczej pomyślana. Pierwsza jest przesłaniem ewangelicznym i duchowym dostosowanym do tego wydarzenia ewangelizacyjnego, które zgodnie z programem parafia będzie wkrótce przeżywać. Ważny jest tu rysunek i tematyczne hasło. Drugą stronę stanowią świadectwa osób z parafii o tym, jak sami przeżywali poprzednie takie wydarzenie parafialne. Trzecia to praktyczne sprawy parafialne, a czwarta strona jest prezentacją tego wydarzenia, na które parafianie są zapraszani, z krótką motywacją i zachętą do uczestniczenia. Logika i forma listu powinny być zachowane, bo jego główną funkcją jest zaproszenie i zachęta do zauważenia zbliżającego się wydarzenia ewangelizacyjnego w parafii. Taki list oczywiście nie służy zaspokajaniu pragnienia radosnej twórczości. Dlatego w większych parafiach na miarę potrzeb można oczywiście organizować inne gazetki. List do parafian ma swój oryginalny charakter i cel związany z realizacją zaprogramowanych wydarzeń i w tym jest niezastąpiony, służąc odnowie i ją stymulując.

List do parafian - strona 1

List do parafian – strona 1

List do parafian - strona 2

List do parafian – strona 2

List do parafian - strona 3

List do parafian – strona 3

List do parafian - strona 4

List do parafian – strona 4

[Przykłady listów do parafian>>>]

Do tego, aby pismo dotarło do każdej rodziny, potrzebna jest sieć wolontariuszy – posłańców. Każdy z nich ma dostarczyć do kilku czy kilkunastu rodzin ten list – zaproszenie do udziału w zbliżającym się wydarzeniu ewangelizacyjnym. Posłańcami nie mogą być dzieci, najwyżej młodzież, w ramach ich angażowania w życie parafii, na przykład przy okazji formacji do bierzmowania. Bo w roznoszeniu gazetek nie chodzi tylko o wrzucenie egzemplarza do skrzynki na listy. Warto wykorzystać okazję do sąsiedzkiej rozmowy lub do podzielenia się uwagami na temat poprzedniego wydarzenia. Dlatego najlepiej sprawdzają się w posłudze posłańca osoby dorosłe. Z biegiem czasu funkcja posłańca się wzbogaca. Staje się on łącznikiem między centrum parafii a każdą rodziną. Zbiera i przekazuje odczucia i oceny ludzi związane z tym, co się dzieje w parafii. Zatem ma to być osoba dyskretna, budząca zaufanie i życzliwa. Pisemko jest dostępne za darmo. Nie zbiera się ofiar, a parafia pokrywa koszty z własnych funduszy.

Warto zapoznać się z Dekalogiem posłańca.

  1. Przed zaniesieniem listu postaraj się dobrze zapoznać z jego treścią i ją zrozumieć.
  2. Pokonaj nieśmiałość, obawę i znużenie zarówno modlitwą, jak i poproszeniem przyjaciela o towarzyszenie na czas posługi.
  3. Zanieś Dobrą Nowinę proponowaną w liście z modlitwą, zradością w sercu i uśmiechem na ustach.
  4. Oddaj list osobiście w odpowiednim momencie – tak jak samemu chciałbyś otrzymywać wartościowe zaproszenia.
  5. Bądź wyrozumiały i cierpliwy, kiedy drzwi się nie otworzą lub tylko uchylą – w takiej sytuacji nie wolno być natrętnym i na razie trzeba odłożyć wizytę do następnej okazji.
  6. Zanieś list natychmiast, nie przetrzymując go u siebie, bo wiadomości są ważne i ludzie powinni poznać je bez zwłoki.
  7. Jeżeli nie możesz przekazać listu osobiście, poproś inną osobę, dobrze przyjmowaną, aby ten list zaniosła.
  8. W domu, już po rozniesieniu gazetek, zanotuj sobie komentarze, uwagi i świadectwa parafian, a później przekaż je koordynatorowi.
  9. Potraktuj poważnie tę formę służenia wspólnocie parafialnej i stopniowo coraz pełniej odkrywaj jej znaczenie.
  10. Podziękuj Bogu za powołanie do tej służby i poproś Go, żeby pomógł ci wypełniać ją z miłością.

Posłaniec musi się wykazać solidnością, chęcią i umiejętnością słuchania. Ma być gotowy do udzielenia pomocy w razie potrzeby, stopniowo zdobywając zaufanie ludzi. To on dla wielu staje się wizytówką parafii. To jest dobra i konkretna szkoła zaangażowania w życie wspólnoty, a przy tym dostępna dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zatem widzimy, że posługa posłańców jest bardzo potrzebna.

Przy spotkaniach osób zaangażowanych w realizację projektów odnowy w różnych parafiach można zapoznać się z rozmaitymi formami tego listu do parafian. To również okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów.

Ludzie stopniowo odkrywają sens i wagę tego pisemka, tak jak i rolę posłańców. Niejednokrotnie ich świadectwa mówią, ile dla nich znaczyło, gdy specjalnie do nich – zwłaszcza w jakimś trudnym momencie – przychodził ktoś z ważnym przesłaniem od proboszcza i wspólnoty parafialnej. To dla nich pokrzepienie na duchu i uświadomienie, że nie są sami, że w parafii o nich się pamięta. A z listu dowiadywali się, w jaki sposób chce się im pomóc.

 

Wydarzenia zmieniające świadomość - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie8. Wydarzenia zmieniające świadomość
Programowanie duszpasterskie - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie10. Programowanie duszpasterskie

Rozdział "9. List do wszystkich parafian i sieć posłańców" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej