Metoda pracy w małych grupach - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie8. Metoda pracy w małych grupach
Spodziewane owoce - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowieD. Spodziewane owoce
Propozycje do liturgii parafialnej - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

9. Propozycje do liturgii parafialnej

  1. Wytrwale troszczyć się, by Eucharystia niedzielna stawała się centrum życia wspólnoty.
  2. Przygotować każdą liturgię tak, by spełniała swój cel uwielbienia Boga i jednoczenia ludzi.
  3. Rozdzielać wiernym wszystkie funkcje, które są dla świeckich, aby było to dzieło całego ludu (leiturgia).
  4. Zadbać o staranne odczytanie tekstów ze zrozumieniem, postarać się także o odpowiedni poziom liturgicznych śpiewów.
  5. Zadbać o przygotowane właściwych komentarzy liturgicznych.
  6. Opracować i wygłosić wezwania modlitwy wiernych, uwzględniające potrzeby Kościoła, świata, parafii i rodzin.
  7. Opracować dziękczynienie po Komunii świętej nawiązujące doczytań danego dnia. Niech wybrzmi ono po chwili ciszy.
  8. Przygotować słowo życia – krótki tekst dla celebransa streszczający to, czego Bóg od nas oczekuje po tej liturgii. Można wydrukować je na kartkach i rozdać uczestnikom po zakończeniu Mszy Świętej.
Metoda pracy w małych grupach - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie8. Metoda pracy w małych grupach
Spodziewane owoce - Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowieD. Spodziewane owoce

Rozdział "9. Propozycje do liturgii parafialnej" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej