Świadectwa i refleksje osób zaangażowanych w odnowę - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowieG. Świadectwa i refleksje osób zaangażowanych w odnowę
Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logoPowołanie i misja Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata
Myśli skłaniające do refleksji duszpasterskiej - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowie

H. Myśli skłaniające do refleksji duszpasterskiej

Jak ruszyć z martwego punktu? To wymaga decyzji. Tu i teraz, a nie w mglistym „później”. W prostocie ewangelicznej, a nie w ekwilibrystyce myślowych konstrukcji.

„Idźcie i wy do Mojej winnicy” – to nas powinno angażować. Chrystus nikogo jednak nie przymusza. To sprawa wolnego wyboru. „Co wybierzesz – to będziesz miał”.

Rada mądrego teścia Mojżesza, by podzielić się odpowiedzialnością i nadać Ludowi Bożemu mniejsze struktury (Por. Wj 18,13–26).

Ważna rola Słowa Bożego i Liturgii w budowaniu wspólnoty parafialnej.

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”. W pojedynkę nic się nie zrobi. Potrzeba umiejętności współdziałania i sztuki dialogu. Bez dialogu – wspólnota umiera.

Konieczna komunikacja osób. Ona prowadzi do komunii (zjednoczenia).

Nigdy jedni przeciw drugim. Z naszego podziału cieszy się tylko szatan. To on dzieli ludzi. Bóg jednoczy.

Nieliczenie się z ludźmi – to druga strona nieliczenia się z Bogiem.

Właściwe sposoby, narzędzia. Już nie wystarczy dziś sierp i młot. Trzeba wykorzystać media i współczesną technikę. Parafia może być martwa lub żywa. To od nas zależy.

Nieszczęsne zasklepienie w małych elitarnych kręgach lub myśli: „Abym tylko siebie samego zbawił”. To sprzeczne z Ewangelią.

Zdradzając parafię – zdradzamy Chrystusa. Opuszczając ją – opuszczamy Jego. Byle kto i byle co może nas wtedy zagarnąć dla zła.

„Wstań i idź”. Grzech zasiedzenia. Co nam przeszkadza być Ludem Pielgrzymującym?

„Tylko wrogowie Kościoła chcą, żeby on się nie zmieniał” (Henri de Lubac TJ).

„Projekt odnowy tu prezentowany to jakby neokatechumenat, ale dla całej parafii” (ksiądz M.N.).

„To mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy w swojej winnicy, mnie wzywa i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach” (ChL, 58).

„Każda chwila jest chwilą zbawienia” (Puebla, 360).

„Bóg jest obecny w swoim Ludzie” (Puebla, 430).

„Nic nie powstaje i nie rośnie od razu” (materiały Ruchu).

„Aby poruszyć wszystkich, niezbędna jest decentralizacja” (tamże).

„Lepiej, aby wielu robiło trochę niż aby niektórzy robili dużo” (tamże).

„Z pewnością możemy osiągnąć to, żeby żyć jak bracia, ale nie możemy osiągnąć tego natychmiast” (tamże).

Razem – znaczy skuteczniej.

Swoim życiem zmieniam świat.

Potrzebny jest Synod Biskupów o parafii. Módlmy się o to.

Każdy dzień jest okazją do dobra i obdarowania się nawzajem.

Potrzebuję ciebie. Ty potrzebujesz mnie. Potrzebujemy siebie nawzajem.

Czemu w seminariach nie mówi się o projekcie posoborowej parafii?

„Wzmacnia się moja wiara, gdy rozmawiam z niewierzącymi” (W. Cejrowski).

„Kim jesteś, jeśli nie bronisz tego, w co wierzysz”?

Świadectwa i refleksje osób zaangażowanych w odnowę - Światło i zachęty z dokumentów Kościoła - Realizacja soborowej wizji parafii - Parafia w ciągłej odnowieG. Świadectwa i refleksje osób zaangażowanych w odnowę
Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logoPowołanie i misja Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata

Rozdział "H. Myśli skłaniające do refleksji duszpasterskiej" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej