Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (koło Jarosławia) w Archidiecezji Przemyskiej. Została erygowana (czyli powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy obecnie około 2 500 mieszkańców.

Początki parafialnego PPOiE

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął się w naszej wspólnocie w roku 1991. Zapoczątkował go nieżyjący już poprzedni proboszcz, ksiądz prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów. Prowadził on ten proces wspólnotowej odnowy parafii do 2016 roku aż do przejścia na emeryturę. Po nim troszczy się o kontynuację rozpoczętego dzieła obecny proboszcz, ksiądz Andrzej Więcek.

Z historii PPOiE w Szówsku

Po przeprowadzonej diagnozie w parafii w 1991 roku postawiono problem podstawowy określający stan parafii na podstawie diagnozy duszpasterskiej, która rozpatrywała sytuację duszpasterską parafii, jej braki, słabości, a także zakreślono jej ideał, czyli obraz parafii, jakiej pragną wierzący ludzie i Pan Bóg. W celach organizacyjnych parafię podzielono na pięć rejonów i utworzono również podstawowe struktury ewangelizacyjnej wspólnoty, czyli Parafialny Zespół Koordynacyjny, Rejonowe Zespoły Koordynacyjne, Zespół Redakcyjny gazetki parafialnej, sieć posłańców i grupę animatorów grup sąsiedzkich (od lutego 1997 roku). Grupy te postały na zakończenie pierwszego etapu w ramach tak zwanego Tygodnia Braterstwa.

W drugim etapie realizacji projektu odnowy parafii kontynuowano wydarzenia ewangelizacyjne, a poprzez spotkania w grupach sąsiedzkich pogłębiano programowe wartości wydarzeń przez wspólną lekturę Biblii i dzielenie się życiem wiary. Ten etap zakończono Synodem Parafialnym, który pozwolił też na opracowanie wspólnotowego Wyznania Wiary. Trzeci etap odnowy zwraca systematyczną uwagę na katechezę dotyczącą tajemnicy Kościoła i sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Ten etap procesu odnowy zostanie zakończony Kongresem Eucharystycznym.

Stan obecny parafii pw. NSPK w Szówsku

Obecnie jesteśmy w trzeciej fazie III etapu realizacji programu ewangelizacji wspólnotowej, której głównym tematem jest Eucharystia. Wstępnie przygotowujemy się do stworzenia tak zwanego Projektu Wspólnotowego Parafii, aby zobaczyć, na ile nasza parafia po przebyciu całego pierwszego cyklu odnowy zdołała przybliżyć się do odkrytego przez nas ideału parafii jako wspólnoty wspólnot. Chcemy poznać i opisać, na ile realizowany program przemienił nas jako parafię we wspólnotę ewangelizującą siebie i innych.

Oto wydarzenia, które będziemy przeżywali na poziomie inicjatyw ewangelizacyjnych w ciągu tego roku duszpasterskiego, w których przygotowujemy się do Kongresu Eucharystycznego w naszej wspólnocie: pielgrzymka do Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, Święto Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Droga Krzyżowa w terenie i Święto Rodziny.

Dlaczego warto przystąpić do odnowy parafii wg projektu PPOiE?

Oto kilka krótkich świadectw naszych parafian.

Uważam, że warto, by inne parafie przystąpiły do „odnowy”. Żyjemy w trudnych czasach zarówno dla nas, jak i dla Kościoła. Parafianie muszą być aktywni, by Kościół tętnił życiem i stał się radosnym miejscem spotkań dla wierzących i niewierzących.

Przeprowadzając diagnozę parafii, można zobaczyć braki, a dzięki NOP [czyli „Nowemu Obrazowi Parafii” – to inna nazwa „Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji”] każdy może się odnaleźć poprzez doświadczenie różnych usług, biorąc udział w planowanych wydarzeniach, angażując się w struktury parafii.

Nawet na niewielkie zainteresowanie warto spróbować, bo każdy może dostać szansę na odnowę, dowartościowanie, a tym samym na uświęcenie się. Wspólnota może więcej niż pojedynczy człowiek. Ponieważ wiara przeżywa kryzys, warto podejmować różne inicjatywy, które będą prowadziły do jedności Kościoła i do pogłębiania wiary.

Kontakt: ks. Andrzej Więcek,
proboszcz parafii pw. NSPJ w Szówsku,
adres: ul. Kościelna 17, 37-522 Wiązownica
archidiecezja przemyska
http://www.nspj.szowsko.parafia.info.pl

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Rozdział "Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej