Nieco historii - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieNieco historii
Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy
Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej

Parafia św. Barbary jest jedną z trzech parafii w tym 20-tysięcznym mieście na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Jako samodzielny ośrodek duszpasterski zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1988 r. Mieszka w niej 9750 osób (stan na rok 2021). Do parafii należy też jedna wioska.

Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOiE?

Realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji (PPOiE) rozpoczął w 1995 roku proboszcz ksiądz Adam Lewandowski. Potem kontynuowali go następcy: od roku 1997 ksiądz Stanisław Zając, a od 2001 roku ksiądz Andrzej Lupa. To ważne, że mimo zmiany proboszczów program był bez przerwy realizowany, bo taka wytrwała kontynuacja doprowadziła do wyjątkowego umocnienia wspólnotowych struktur parafii.

Ideał naszej parafii

Decyzję o podjęciu drogi odnowy parafianie podjęli w 1995 roku po uprzednich konsultacjach prowadzonych pod kierunkiem księdza Mariana Wrony, dyrektora Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Zdecydowali się wybrać tę drogę, ponieważ: otwierała ona możliwość docierania do wszystkich ochrzczonych, prowadząc do jednoczenia się ludzi i tworzenia wspólnot sąsiedzkich. Prowadzenie parafii według tego projektu umożliwia bowiem każdemu parafianinowi realizowanie swego powołania do świętości w konkretnej wspólnocie poprzez wzajemne świadectwo życia, otwarcie się na drugiego człowieka i regularną okazję do doświadczania ducha braterstwa. Propozycja ta daje też możliwość oddziaływania na ludzi, którzy znaleźli się już daleko od Kościoła, a dzięki temu charakter parafii stał się bardziej misyjny.

Stan obecny parafii

Na początku program odnowy wydawał się wiernym niezwykle trudny do wprowadzenia. Były problemy ze znalezieniem posłańców (czyli pośredników odpowiedzialnych za troskę o stały kontakt z mieszkańcami parafii). Nierzadko też brakowało osób do podjęcia odpowiedzialności za realizację programu w parafii, bo wierni nie mieli doświadczenia takiej służby, więc woleli zachować dystans wobec wprowadzanych „nowinek” duszpasterskich. Z czasem jednak zobaczyli, a co więcej: i doświadczyli na sobie, że każdy może podejmować pewne posługi w parafii, które zwykle przynoszą konkretne owoce dla wszystkich. To właśnie dawało największą radość współpracownikom duszpasterskim odpowiedzialnym za promocję tego projektu w środowisku parafialnym. Co więcej, radowało to również wiernych, którzy zbytnio się nie angażowali, ale doceniali, że tutaj w ich parafii coś ważnego się dzieje, a ich parafia zaczyna piękniej żyć.

Z czasem wiele zaangażowanych osób poczuło, że osobiście są odpowiedzialni za powierzone im zadania. Jedni zaczęli troszczyć się o liturgię, a drudzy podejmowali inne zadania wynikające z celów realizowanego programu. Nierzadko angażowali się również w propozycje duszpasterskie samodzielnie, bez kontroli duszpasterza. Dzięki wytrwałej realizacji założeń tego programu odnowy parafia św. Barbary w Łęcznej zaczęła się zmieniać, a realizowane cele pozwoliły w znacznej części pokonać dystans między ludźmi, doprowadzając do wzrostu świadomości i odpowiedzialności wiernych za parafię i za misję całego Kościoła. Zarówno świeccy, jak i duszpasterze potrafili tu znaleźć wiele okazji do owocnej współpracy ze sobą. Wierni doświadczyli również, że sami potrafią zmierzyć się z wieloma zadaniami związanymi z życiem parafii, co stało się dla nich źródłem radości i satysfakcji.

Dlaczego warto, aby inne parafie przystąpiły do odnowy według projektu PPOiE?

Program daje każdemu wiernemu możliwość zaangażowania się i znalezienia swego miejsca we wspólnocie parafialnej.  Z mijającym latami realizacji programu coraz wyraźniej widać, jak zmienia się mentalność wiernych. Odkrywają, że bycie chrześcijaninem to również konkretne głoszenie Ewangelii Chrystusa i życie nią na co dzień. Realizowany PPOiE obejmuje wszystkie sfery życia parafii i dlatego jest szczególnie ważnym narzędziem pracy dla duszpasterzy. Kapłan nie zostaje ze wszystkim sam, ale ma do pomocy wielu wiernych, którzy wraz z nim podejmują dzieła duszpasterskie. Stworzone struktury komunikacji w parafii (rejonowi, podrejonowi, posłańcy) pozwalają odpowiedzialnym za misję parafii docierać z przesłaniem do każdej rodziny.

Kontakt: ks. Andrzej Lupa,
proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 97, 21-010 Łęczna
archidiecezja lubelska
http://www.emaus.parafia.info.pl

 

Nieco historii - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieNieco historii
Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy

Rozdział "Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej