• Dostępna bibliografia tematu - Parafia w ciągłej odnowie

    Apostołowie nowego tysiąclecia. O roli i zadaniach ruchów w Kościele i społeczeństwie, praca zbiorowa, Warszawa 2000. Cappellaro J-B., Ewangelizować: zadanie dla wszystkich czy doświadczenie niektórych, Kielce 2000. Cappellaro J-B. i in., Od masy do ludu Bożego (Przewodnik odnowy parafii), Warszawa 1994. Cappellaro J-B. i in., Od masy do ludu Bożego. Część II: II Etap – Ewangelizacja, Rozłazino 1997. Fallico A., Projekt parafii jako wspólnoty wspólnot: w świetle „Christifideles laici” Jana Pawła II, Kielce 1995. Gil W., ks., Duszpasterstwo nietypowe, „Homo Dei”. Jak rozpocząć realizację projektu NOP. Materiały duszpasterskie. Kozioł S., ks., Ruch dla Lepszego Świata w służbie nowej […]

  • Zakończenie wierszem o parafii - Parafia w ciągłej odnowie

    Parafio! Moja mała ojczyzno duchowa. Rodzino rodzin chrześcijańskich. Wspólnoto Kościelna mego Chrztu, pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej, prymicji, gdzie przeżywałem śluby i pogrzeby rodzinne, gdzie i mnie kiedyś pożegnają na zawsze. Dla jednych martwa, formalna, instytucja duchowych usług, a dla innych – cząstka żywego Kościoła, gdzie spotykamy samego Chrystusa i jednoczymy się w Nim jako bracia i siostry po to, by być narzędziem zbawienia. Ileż razy ciągnąłem twe sieci na próżno! Jak często przysparzałaś mi bólu i zawodu. Jak nie mogłem ciebie poruszyć ku dobremu. Jakże często okazywałaś swą małość i brzydotę i szłaś na manowce i łatwizny życia, […]

  • Z myślą o parafiach w odnowie, bez których nie byłoby tej książki - Parafia w ciągłej odnowie

    Dziękuję Bogu za każdą parafię, która realizuje program posoborowej odnowy. One są w różnych diecezjach. Cieszę się, jak się zmieniają na lepsze przez wspólną pracę księży i świeckich. Jak rosną w wierze i zaangażowaniu, stając się coraz bardziej wspólnotami wspólnot. Jak dają świadectwo, że to możliwe i tym ewangelizują inne parafie. Dziękuję im. Ks. Mieczysław

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!