• Nieco historii - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  Ruch dla Lepszego Świata został założony przez włoskiego jezuitę ojca Riccardo Lombardiego w środku zimnej wojny z błogosławieństwem papieża Piusa XII. 10 lutego 1952 roku papież ten ogłosił w Radiu Watykańskim „Proklamację dla lepszego świata” wzywającą do działań zmierzających do przemiany serc ludzkich i świata zdziczałego po okrucieństwach wojny w bardziej ludzki i „lepszy świat według Serca Bożego”. Od tamtego czasu dzięki kaznodziejskiemu zapałowi ojca Lombardiego ruch dynamicznie rozszerzał się po całym świecie. Duża część biskupów uczestniczących potem w Soborze Watykańskim II wzięła udział w ćwiczeniach dla lepszego świata, jakie ojciec Lombardi prowadził w wielkim ośrodku pod Rzymem – Rocca di Papa. […]

 • Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  Parafia św. Barbary jest jedną z trzech parafii w tym 20-tysięcznym mieście na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Jako samodzielny ośrodek duszpasterski zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1988 r. Mieszka w niej 9750 osób (stan na rok 2021). Do parafii należy też jedna wioska. Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOiE? Realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji (PPOiE) rozpoczął w 1995 roku proboszcz ksiądz Adam Lewandowski. Potem kontynuowali go następcy: od roku 1997 ksiądz Stanisław Zając, a od 2001 roku ksiądz Andrzej Lupa. To ważne, że mimo zmiany proboszczów program był bez przerwy realizowany, bo taka wytrwała kontynuacja doprowadziła do wyjątkowego umocnienia wspólnotowych […]

 • Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  Parafia rozpoczęła realizację projektu odnowy według założeń PPOiE we wrześniu 2020 roku, kiedy został zaproponowany przez nowego proboszcza, księdza Mieczysława Janczyszyna. On wcześniej spotkał się on z tym Programem podczas swojej pracy misyjnej na Białorusi. Ideał naszej parafii Stworzenie parafii funkcjonującej jako wspólnota wspólnot, w której każdy ochrzczony poczuje się jej częścią i weźmie na siebie współodpowiedzialność za jej rozwój. Stan obecny parafii Początki były trudne, jednak z wydarzenia na wydarzenie było coraz lepiej. Obecnie, w roku 2022, jesteśmy na pierwszym etapie (kerygmatycznym), a wartością roku, na którą chcemy uwrażliwiać wszystkich naszych braci i siostry w Chrystusie, jest pojednanie. […]

 • Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (koło Jarosławia) w Archidiecezji Przemyskiej. Została erygowana (czyli powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy obecnie około 2 500 mieszkańców. Początki parafialnego PPOiE Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął się w naszej wspólnocie w roku 1991. Zapoczątkował go nieżyjący już poprzedni proboszcz, ksiądz prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów. Prowadził on ten proces wspólnotowej odnowy parafii do 2016 roku aż do przejścia na emeryturę. Po nim troszczy się o kontynuację rozpoczętego dzieła obecny proboszcz, ksiądz Andrzej Więcek. Z historii PPOiE w Szówsku […]

 • Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  To jedna z siedmiu parafii w 38-tysięcznym Malborku. Powstała 1 lipca 1989 roku. Mieszka w niej prawie 9 tysięcy osób. Kościół parafialny jest w budowie, ale już sprawujemy w nim liturgię od 2002 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe plebanii i domu parafialnego. Od roku 2022 księża zamieszkali razem w nowym budynku plebanii. Wspólnota parafialna razem z proboszczem księdzem Józefem Micińskim rozpoczęła realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w roku 2010 pod wytrwałą opieką księdza Stanisława Zająca z Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, który towarzyszy nam swoją posługą do teraz. W tym czasie powstały we wspólnocie parafialnej jej podstawowe struktury jak rejony, sieć posłańców i parafialny […]

 • Parafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

  Rys historyczny Parafia została erygowana w roku 1400. Do niedawna była jedyną w Hrubieszowie. Największy podział terytorialny parafii dokonał się w 2001 roku i od tej pory w mieście są cztery parafie. Przy parafii św. Mikołaja pozostało około 8500 wiernych. Liczba ta z roku na rok malała (emigracja do miast i za granicę oraz niekorzystny trend demograficzny) tak, że obecnie według Urzędu Meldunkowego jest około 7000 osób. Obecnie na terenie parafii jest Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej. Zakonnice od okresu międzywojennego prowadziły na terenie parafii między innymi ochronkę dla sierot, przytułek dla osób starszych, przedszkole oraz półkolonie dla dzieci biednych. Obecnie siostry pracują przy […]

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!