Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Barbary w Łęcznej
Nieco historii - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

Nieco historii

Ruch dla Lepszego Świata został założony przez włoskiego jezuitę ojca Riccardo Lombardiego w środku zimnej wojny z błogosławieństwem papieża Piusa XII. 10 lutego 1952 roku papież ten ogłosił w Radiu Watykańskim „Proklamację dla lepszego świata” wzywającą do działań zmierzających do przemiany serc ludzkich i świata zdziczałego po okrucieństwach wojny w bardziej ludzki i „lepszy świat według Serca Bożego”. Od tamtego czasu dzięki kaznodziejskiemu zapałowi ojca Lombardiego ruch dynamicznie rozszerzał się po całym świecie. Duża część biskupów uczestniczących potem w Soborze Watykańskim II wzięła udział w ćwiczeniach dla lepszego świata, jakie ojciec Lombardi prowadził w wielkim ośrodku pod Rzymem – Rocca di Papa. Ośrodek ten ofiarował Ruchowi Pius XII.

Do Polski Ruch dla lepszego świata dotarł w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu odbyło się wiele sesji Ruchu w różnych miejscach Polski, które gromadziły kapłanów, osoby zakonne i licznych świeckich. Od początku między innymi tematami prowadzone były również sesje o Nowym Obrazie Parafii.

Pierwsze kontakty z Międzynarodową Grupą Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata datują się na koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Do pierwszych promotorów należał piszący to słowo ksiądz Mieczysław Nowak i siostra M. Stecka, a potem w latach 90-tych włączyło się do Ruchu wiele innych osób. Zatem Polska Grupa działa już ponad 30 lat. Obecnie liczy około 30 członków i kilkudziesięciu współpracowników. Ciągle uzupełnia skład i formuje nowych promotorów, animując procesy duchowej odnowy wśród wielu tysięcy wiernych z kilkudziesięciu parafii w Polsce i nie tylko.

Prowadzimy różne sesje, które mają wprowadzać w życie ducha Soboru i jego postanowienia. Służymy też od lat odnowie parafii, popularyzując i pomagając wprowadzać w życie projekt odnowy parafii wypracowany w ramach naszego Ruchu i realizowany w wielu krajach świata na wszystkich kontynentach.

Parafii, które weszły na soborową drogę odnowy, było wiele przez te wszystkie lata. Niektóre z nich nie doszły do końca tej drogi, bo wymaga ona wiele pracy i wytrwałości. Trzeba też troski biskupa o ten projekt, gdyż bez wiedzy i zgody biskupa żaden proboszcz nie podejmuje działań związanych ze wspólnotową odnową parafii.

Aktualnie w Polsce idzie tą drogą odnowy soborowej kilkadziesiąt parafii. Są to parafie małe i duże, wiejskie i miejskie. A oto diecezje, na których terenie się znajdują: częstochowska, elbląska, krakowska, lubelska, przemyska, wrocławska i zamojsko-lubaczowska.

Dzięki gorliwej pracy poprzedniego dyrektora polskiej Grupy, księdza Stanisława Zająca, wspomaganego w tym przez innych duchownych i świeckich członków Polskiej Grupy Promotorów, ideały naszego Ruchu zostały też zaszczepione w wielu sąsiednich krajach, które wyzwoliły się z komunizmu, jak Łotwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia. Podatny grunt znalazł tam projekt odnowy parafii.

Grupa nasza od początku istnienia ma kontakt z Grupą Międzynarodową, która ma swoją siedzibę w Rzymie. Regularnie bierzemy udział w Wieczernikach Ruchu, które odbywają się co 4 lata, by decydować o najważniejszych sprawach Ruchu, wytyczać cele i precyzować formy zaangażowania w budowanie lepszego świata. W 2015 roku taki Wieczernik odbył się pierwszy raz poza Rzymem, w naszym Krakowie, a polska Grupa była zaangażowana w jego przygotowanie i przebieg. To było dla nas wielkie wyróżnienie i szansa, by kilkudziesięciu uczestników tego Wieczernika mogło się spotkać z naszą Grupą w gościnnej parafii Morawica koło Krakowa, gdzie gorliwie duszpasterzuje ksiądz Władysław Palmowski, proboszcz tej parafii i członek PGP od wielu lat.

Obecnie Polską Grupą Promotorów kieruje zespół dyrekcji wpierany przez sekretariat. W skład dyrekcji wchodzi ksiądz Mirosław Grendus z archidiecezji przemyskiej, który wiele lat pracował w Dyrekcji Generalnej Grupy Promotorów w Rzymie, a obecnie jest proboszczem w Krośnie. Jego współpracownikami są duszpasterze lubelskich parafii: ksiądz Adam Lewandowski, emerytowany proboszcz lubelskiej katedry, a także ksiądz Andrzej Lupa, proboszcz parafii pw. świętej Barbary z Łęcznej. Wszyscy prowadzą proces odnowy parafii w swoich wspólnotach.

Pomysł powstania tej książki powstał na jednej z konwiwencji Grupy i został podjęty przez lokalny zespół w Warszawie. Moim współpracownikom, Krystynie Iwaszkiewicz, Irenie Bieńkowskiej, Annie Pyrek i Jerzemu Jędrychowskiemu, dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji wydania tej książki.

A niedawno we współpracy z naszymi promotorami z Archidiecezji Wrocławskiej oraz z zespołem synod.org.pl w 2022 roku podjęliśmy starania, aby przygotować nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie tej książki. Niech ona służy wszystkim, którzy pragną odnowy swojej parafii i chcą się w to zaangażować.

Ks. Mieczysław Nowak

 

Kontakt z Polską Grupą Promotorów: www.mmm.org.pl

Sekretariat:
s. Elżbieta Łutnik FMM, tel.
Marzena Olędzka, tel.
e-mail:

Dyrektor Polskiej Grupy Promotorów:
Ks. Mirosław Grendus,
e-mail:

Promocja Projektu Parafialnego:
ks. Stanisław Zając, Łęczna – Parafia pw. św. Barbary,
e-mail:
tel.

 

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Barbary w Łęcznej

Rozdział "Nieco historii" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej