Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku
Parafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowie

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

To jedna z siedmiu parafii w 38-tysięcznym Malborku. Powstała 1 lipca 1989 roku. Mieszka w niej prawie 9 tysięcy osób. Kościół parafialny jest w budowie, ale już sprawujemy w nim liturgię od 2002 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe plebanii i domu parafialnego. Od roku 2022 księża zamieszkali razem w nowym budynku plebanii.

Wspólnota parafialna razem z proboszczem księdzem Józefem Micińskim rozpoczęła realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w roku 2010 pod wytrwałą opieką księdza Stanisława Zająca z Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, który towarzyszy nam swoją posługą do teraz. W tym czasie powstały we wspólnocie parafialnej jej podstawowe struktury jak rejony, sieć posłańców i parafialny zespół animacji pastoralnej.

Ideał naszej parafii

Na początku naszej drogi dokonaliśmy analizy sytuacji parafii. Jako podstawowy problem uznaliśmy to, że mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wykorzenieni przed laty ze swojego środowiska (po przesiedleniach w okresie powojennym) pomimo długoletniego zamieszkania w tym miejscu oraz zaangażowania w liczne duszpasterskie grupy wciąż są niepewni swojej przyszłości i trudno im docenić własną podmiotowość. A to z kolei osłabia poczucie ich chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego wciąż nie są w stanie skutecznie tworzyć parafialnej wspólnoty, w której każdy mógłby odnaleźć swoje miejsce w Kościele w ramach struktur organicznej komunii.

Widząc te przeszkody, jednocześnie wskazaliśmy sobie cel wynikający z ideału, do którego chcemy wytrwale zmierzać jako wspólnota wierzących. Bo posłuszni woli Bożej pragniemy stawać się coraz bardziej żywą wspólnotą Ludu Bożego, aby odkrywać i realizować swoje powołanie przez wzajemne wsparcie się w realizacji tych charyzmatów, którymi Duch Święty obdarza nas dla dobra naszej wspólnoty parafialnej i misji Kościoła, w której uczestniczymy. Stąd w naszych inicjatywach staramy się kłaść duży akcent na pokonywanie bariery anonimowości, na komunikowanie się i dialog mimo wszystko, aby docierać do wszystkich mieszkańców naszej parafii. W ten sposób staramy się, żeby każdy ochrzczony mieszkaniec naszej parafii coraz bardziej świadomie potrafił wyrażać swoją współodpowiedzialność za misję naszej parafialnej wspólnoty.

Stan obecny parafii (2022 rok)

Kończymy pierwszy etap Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Przed nami wydarzenie nazwane Tygodniem Braterstwa, którego owocem ma być utworzenie małych Grup Sąsiedzkich, które będą systematycznie spotykać się na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego i dzieleniu się życiem wiary. Na początku naszej drogi wspólnotowej odnowy zbudowaliśmy własne struktury komunikacji oparte na posłudze posłańców roznoszących List do parafian, aby wytrwale zapraszać parafian do udziału w wydarzeniach ewangelicznych z programu duszpasterskiego parafii. Przez lata przeżyliśmy wiele takich wydarzeń, które stopniowo integrowały naszą wspólnotę.

To doświadczenie krok po kroku stopniowo otwierało nas na siebie. Rzeczywiście wielu parafian już uaktywniło się. W roku 2013 odbyła się u nas ogólnopolska pielgrzymka parafii, które realizują podobny programu duszpasterski. To wydarzenie i inne podobne okazje wniosły wiele dobra do naszej wspólnoty. Owszem, okres pandemii był dla nas trudny. Osłabił ducha i zapał zaangażowanych. Wciąż borykamy się z odtworzeniem sieci posłańców. Ale obecnie skupiamy się mocno na przygotowaniach do tworzenia Grup Sąsiedzkich (jesienią 2023 roku), bo to one będą stanowić ważne środowisko naszego duchowego wzrostu. Nie zrażamy się więc trudnościami, bo realizacja naszego Programu odnowy przez te lata pokazała, że pojedynczo niewiele potrafimy zdziałać, ale razem możemy być skuteczni.

Dlaczego warto przystąpić do Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji?

PPOiE obejmuje całą wspólnotę parafialną, to znaczy wszystkich jej mieszkańców, a nie tylko tych, którzy regularnie chodzą do kościoła. Zatem nikt nie jest poza zasięgiem działań duszpasterskich. Poprzez struktury komunikacji wytrwale staramy się docierać bowiem do wszystkich, którzy tu zamieszkują, aby odkryli swoje miejsce w życiu parafii. To zaproszenie odnawiamy przy okazji każdego wydarzenia ewangelizacyjnego, aby wytrwale zapraszać ich, czyli dawać szansę „w praktyce”, żeby stawali się żywymi członkami Ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

Wydarzenia, na które regularnie zapraszamy wszystkich, opisane są w Liście do parafian roznoszonym do mieszkań przez posłańców. Te listy są zaproszeniem do wykonania konkretnych drobnych gestów i działań, które służą pokonywaniu anonimowości i budowaniu krok po kroku naszych dojrzalszych relacji wspólnotowych wśród naszych parafian. Po latach realizacji takiego programu dostrzegamy, jak wielu mieszkańców odczuwa dziś bardziej żywą więź z naszą parafią, bo regularnym zaproszeniom mieli okazję odpowiedzieć pozytywnie i odnaleźć w parafii „swoje miejsce”.

Kontakt: ks. Józef Miciński,
proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
adres: ul. Józefa Wybickiego 2, 82-200 Malbork
diecezja elbląska
http://www.malbork-urszula.parafia.info.pl

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku
Parafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie - Doświadczenie odnowy 
w polskich parafiach - Parafia w ciągłej odnowieParafia pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie

Rozdział "Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku" pochodzi z książki "Parafia w ciągłem odnowie" autorstwa ks. Mieczysława Nowaka i ks. Mirosława Grendusa. 

Podziel się tymi informacjami - niech wiedza o tym jak odnawiać parafie dotrze do jak największej liczby osób!

Zawartość książki "Parafia w ciągłej odnowie":

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej