Doświadczenie odnowy w polskich parafiach

Założenia projektu wspólnotowej odnowy parafii

 • To zadziwiło świat. „Popatrzcie, jak oni się miłują” – według Tertuliana tak mówili poganie, patrząc na pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. I ciągnęło ich do nich. Objawiła się bowiem w nich siła braterstwa chrześcijańskiego. To byli przecież ci, co uwierzyli, że „jeden jest Ojciec nasz – Ten w niebie, a my wszyscy braćmi jesteśmy” (por. Ef 4,6). I dlatego tak się traktowali. Mieli jedno serce i jednego Ducha, dzielili się tym, co posiadali, z potrzebującymi, gromadzili się po domach na wspólną modlitwę i łamanie chleba. Mówią o tym Dzieje Apostolskie (por. Dz 4,32-35). Gdy czytamy ten opis, zastanawiamy się, cośmy z […]

 • W czasie Soboru była dyskusja na temat parafii. Stawiano kwestię, czy jest jeszcze ona dziś aktualna. Odpowiedź była zdecydowanie twierdząca. Ojcowie Soboru jednocześnie jasno widzieli kryzysowe sytuacje, w których znajdują się nieraz parafie, po czym wzywali do ich odnowy. Powtórzył to wezwanie z mocą święty Jan Paweł II w adhortacji o posłannictwie świeckich (Christifidelis laici, n. 26). W okresie posoborowym, a szczególnie w ostatnich latach kulturowych przemian, parafia jest często krytykowana z różnych stron za jej niespójność z teologią Kościoła Soboru Watykańskiego II, za tradycjonalne struktury, za martwotę i brak inicjatywy, za to, że prowadzi duszpasterstwo albo masowe, albo indywidualistyczne, […]

 • To nie budynki i urzędy tworzą parafię, ale ludzie i rodziny. To je wpisujemy pieczołowicie w parafialną kartotekę i odwiedzamy podczas wizyty duszpasterskiej. Rodziny faktycznie mieszkające na terenie danej parafii. Jako ochrzczeni nie możemy być „bezdomni”, ale przynależymy do konkretnej parafii i powinniśmy dać się tam poznać i zaangażować w tę wspólnotę według swoich darów. To nasz duchowy dom. Rodzina rodzin. Co one mają wspólnego? Łączy je Chrystus, w którego od Chrztu jesteśmy zanurzeni, stanowiąc w Nim jedno. Jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Pan (por. Ef 4,5-6) – to nas łączy najgłębszymi więzami braterstwa. Nie jesteśmy tu obcymi ani […]

 • Jako żywy organizm parafia musi się nieustannie odnawiać. We wszystkich swoich członkach. Najpierw ducha otwarcia na nowy powiew Ducha Świętego ma mieć jej pasterz. Dlatego dla niego powinno być ważne to, co Sobór i współczesne synodowanie Kościoła pod natchnieniem Ducha mówi o odnowie tej czcigodnej i wiekowej struktury, którą jest parafia. Sobór z niej nie rezygnuje. Ukazuje dla niej nowe horyzonty, by mogła spełniać swą rolę w nowych czasach i odpowiedzieć na nowe wezwania. Ważna jest w niej rola proboszcza i innych duszpasterzy, ale też każdy wierny w parafii jest ważny. Każdemu z nich Bóg dał inne dary, które mają […]

Światło zachęty z dokumentów Kościoła

Powołanie i misja Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Każde powołanie jest od Boga. Jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. Tak trzeba też odczytywać wezwanie do Grupy Promotorów (GP). Powołanie ściśle wiąże się z misją i do niej prowadzi. Niniejsza książka powstała z doświadczenia Polskiej Grupy Promotorów, która od ponad 30 lat realizuje projekty odnowy i ewangelizacji parafii w różnych diecezjach polskich, korzystając przy tym z doświadczenia z realizacji takich projektów również w innych krajach i na innych kontynentach, gdzie promowano go już od lat 90-tych. Na zakończenie chcemy się krótko przedstawić jako środowisko, w którym zrodziła się propozycja „parafialnej ewangelizacji”, a właśnie niej została poświęcona niniejsza publikacja. Do prezentacji […]

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Już podczas drugiej wojny światowej (1939–45), a zwłaszcza po jej zakończeniu, ojciec Riccardo Lombardi (włoski jezuita) zapoczątkował specjalny rodzaj apostolstwa. Polega on na wzywaniu ludzi do pojednania i do głoszenia Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Zrodziła się z tego myśl szczególnego powołania do odbudowy świata w Chrystusie. Idea ta została przychylnie przyjęta przez wielu ludzi kierujących losami narodów (Per un mondo nuovo (O nowy świat), 1951). Ta szczególna okoliczność, wraz z innymi działaniami Ducha Świętego, zaowocowała powstaniem zbiorowego przekonania o konieczności globalnej odnowy oraz pragnieniem czynnego włączenia się w taką odnowę. Papież Pius XII, który obserwował z bliska działalność ojca […]

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Rozwijanie Ruchu dla Lepszego Świata. Przez słowo świat rozumie się tę rzeczywistość, którą Sobór opisuje następująco: „Ma więc Sobór przed oczyma: świat ludzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz ze wszystkim, wśród czego ona żyje; świat, będący widownią historii rodzaju ludzkiego, naznaczony pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw; świat, będący widownią historii rodzaju ludzkiego, naznaczony pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw; świat, który – jak wierzą chrześcijanie – z miłości do Stwórcy powołany do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, po złamaniu potęgi Złego, by wedle zamysłu Bożego doznał przemiany i doszedł […]

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Podstawowym elementem, który określa tożsamość GP, warunkując wszystko inne, jest: promowanie całościowego nawracania się do Królestwa Bożego i do jego wymagań: w dziedzinie osobistego sumienia jednostek i zbiorowości, w relacjach między osobami, grupami i narodami, w strukturach współżycia między ludźmi, działanie, aby wszyscy – osoby, grupy i instytucje – czuły się wciąż coraz bardziej zintegrowani z szerszą rzeczywistością, równocześnie podporządkowując się dobru powszechnemu Kościoła i świata, przyczynianie się do tworzenia coraz głębszej i powszechnej jedności między wspólnotą kościelną i ludzką w różnych dziedzinach i na wszystkich poziomach życia, powodowanie, aby cały Kościół jako taki żył w stanie nieustannej odnowy i […]

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Są nimi: profetyzm, uniwersalność, jedność, prowizoryczność.   Profetyzm GP jako podmiot wspólnotowy podejmuje jako swoje zadanie służbę, która od początku wyróżnia Ruch – jest nim prorocze odczytywanie znaków czasu. Jeśli chodzi o treść przesłania, ten profetyzm wyraża się: przez pomaganie w uświadamianiu sobie historyczności danej sytuacji oraz obecności w niej aktualnych znaków Bożego działania (znaki czasów), przez wzywanie do nawrócenia osób i przez zmianę wszystkiego, co się sprzeciwia pełniejszej manifestacji Bożej obecności, oraz przez promowanie solidarnego zaangażowania się zgodnego z Bożym planem co do historii. Wymaga to podjęcia się pewnych działań: zwrócenia uwagi na takie nowe wydarzenia, które pochodzą […]

 • Ruch dla Lepszego Świata - Grupa Promotorów - logo

  Każda grupa, która pragnie pozostać chrześcijańska, winna żyć tym, co jest wspólne wszystkim chrześcijanom, czyli ewangelicznym życiem, wychodząc jednak od własnych wstępnych założeń. Te własne cechy charakterystyczne grupy nadają jednocześnie coś w rodzaju własnej fizjonomii członków GP, a także tworzą podstawę tworzenia jedności życia każdej osoby i razem całej grupy. Istota duchowości Istotę duchowości możemy w sposób syntetyczny sprowadzić do Tajemnicy Kościoła, wyrażając ją słowami „żyć Kościołem” (vivere Chiesa). Chodzi więc o to, aby żyć Kościołem: jako tajemnica jedności (komunii), czyli wspólnoty z Bogiem w wierze, jedności z ludźmi w Bogu, jako powszechne braterstwo, które jedynie w Bogu znajduje […]

Parafia w ciągłej odnowie - książka - okładka

Kup lub pobierz egzemplarz książki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zapraszamy Cię do zakupu książki w wersji papierowej lub pobrania jej wersji elektronicznej